Sempozyuma Davet

Ülkemiz dokuz yıldır çoğunluğu Suriye’den ülkemize gelen sığınmacının yaşam alanı konumundadır. Halihazırda Türkiye’de yaklaşık 5 milyon sığınmacının olduğu tahmin edilmektedir. Akut sığınmacı akınının başladığı ilk günden bu yana gerek kamu kurumları gerekse yerel/uluslararası sivil toplum kuruluşlarının sağladığı yaşamsal destek en üst düzeyde devam etmiştir. Hala yapılması gereken çok şey olsa da böylesine büyük bir nüfusa barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel alanlarda hizmet vermenin ne denli zor ve yorucu olduğu inkar edilmez bir gerçektir. 

Sığınmacı gruplarına hizmet veren psikolojik sağlık uzmanları, psikososyal destek personeli, sağlık çalışanları, lojistik destek personeli, tercümanlar gibi çok sayıda bireyin duygusal olarak zorlayıcı yaşantılara yoğun ve sürekli biçimde tanık oldukları bilinmektedir. Bilimsel alanyazında da sıkça vurgulandığı gibi bu bireyler ikincil travma, dolaylı travma, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Tükenmişlik Sendromu gibi psikolojik problemler yaşama riski altındadır. Var olan koşullar altında birçok kamu kurumu ve STK’nın adı anılan profesyonelleri psikolojik açıdan desteklemek adına stres yönetimi ve özbakım konulu bazı eğitimler düzenleseler de bu çalışmaların süreklilik göstermediği ve sistematik olmadığı söylenebilir. Oysa, psikolojik sağlığı ve iyi oluş halini belirleyen tüm koşullar sığınmacı bireyler için olduğu kadar bu alanda hizmet veren çalışanlar için de geçerlidir. Bu nedenle, III. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu’nun temasını ihmal edildiğini düşündüğümüz yardım çalışanlarını düşünerek “Yardım Çalışanlarında Psikolojik Özbakım” olarak belirledik. “Yardım Çalışanlarında Psikolojik Özbakım” temasının psikolojik, sosyal, ekonomik, mesleki ve idari gibi birçok açıdan disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz.

Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz sempozyumun, sığınmacı ve mülteci psikolojik sağlığı alanında yapılan bilimsel çalışmaların ve uygulamaların paylaşılabildiği bir bilimsel platform işlevini sürdürüyor olmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade etmemiz gerekir. Elbette, bu atmosferin oluşması bilimsel çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşarak bizlerle birlikte olan bilim insanlarının, alanda hizmet veren kamu ve STÖ çalışanlarının katkısı ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle, geçen yıl Sempozyumumuza katılan ve bu yıl da katılacak olan tüm araştırmacı ve uygulamacılara teşekkür ediyoruz.

III. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu ile bir önceki Sempozyumda olduğu gibi gerek psikolojik hizmet alan sığınmacılara ve mültecilere gerekse hizmet sağlayan uzmanlara yönelik araştırma bulgularının ve deneyimlerin paylaşılacağı bir bilimsel ortam yaratılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda Sempozyum’un bu alandaki bilgi paylaşımına ve uzmanlar/kurumlar arasında ağ oluşturma girişimlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Sempozyum düzenleme çalışmalarımız sürecinde her zaman olduğu gibi bizlere destek olan Başkent Üniversitesi Rektörü, Sayın Prof. Dr. Ali Haberal’a ve sempozyumun düzenlenmesine katkıda bulunan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ne (SGDD), Mülteci Destek (Merkezi) Derneği’ne (MÜDEM), Türk Psikologlar Derneği’ne (TPD) ve Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği’ne teşekkür ederiz.

25-26 Nisan 2020 tarihinde Ankara’da görüşmek dileklerimizle!

Saygılarımızla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu a.

Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü