Bildiri Özet Gönderimi

Sözlü ve Poster Sunumları için Özet Gönderiminde Uyulması Gereken Genel Kurallar

Bildiri gönderimi için son tarih 3 Nisan 2020 olarak belirlenmiştir. Başvurular yalnızca aşağıdaki başvuru linkinden ulaşabileceğiniz form aracılığıyla yapılacaktır. Aşağıdaki özet gönderim kurallarına uygun olmayan başvurular ve e-posta ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri özetinin sisteme yüklenmesi sempozyum için kayıt olunduğu anlamına gelmemektedir. Bildirisi kabul edilen ve sunum yapacak olan katılımcıların sempozyuma kayıt yaptırması zorunludur. Özetinizi gönderirken lütfen formda bulunan alanları kullanınız.

 • Özetin, başlık hariç 300 kelimeyi geçmemesine dikkat ediniz.
 • Bu sayfadaki özet gönderim kuralları hem sözlü hem poster bildiri özetleri için geçerlidir. (Poster bildiri tasarımı için ilgili bölüme bakınız)
 • Sempozyuma gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Sempozyuma gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Kısaltma ve semboller mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda standart kısaltmalar ve semboller kullanılabilir ancak metin içerisinde ilk kez kullanıldıklarında açık olarak tanımlanmalıdır.
 • Özetlerde şekil veya tablo yer almamalı, kaynakça için ya da başka amaçla dosya eklenmemelidir.
 • İlgili ve uygun olan tüm alanlarda APA formatına uyulmalıdır.
 • Özette alt başlık (giriş, materyal vb.) kullanılmamalıdır.
 • Çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir. Bulguların kısa özeti (görgül çalışmalar için) veya temel çıkarımları belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinde kaynakçaya yer verilmemelidir.

Poster Hazırlama Kuralları

 • Posterler 70×100 cm boyutlarında hazırlanmalıdır.
 • Yazarların isim ve kurum bilgileri başlığın altında ve açıkça görülecek biçimde verilmelidir.
 • İçeriğin organizasyonu için belirli bir kural olmasa da Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma gibi temel başlıkların izlenmesi önerilir.
 • Posterlerde APA yazım kuralları izlenmelidir.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYIN