Çağrı Metni

III. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu hedef kitlenin psikolojik sağlığıyla ilişkili tüm alanlardan sözlü ve poster bildiri sunumlarına açıktır. Sempozyum disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemektedir. Bu nedenle, belirli bir katılımcı kitlesinden ziyade bildiri konusu dikkate alınmaktadır. Sözlü ve Poster bildirilerin konusu hakkında bir sınırlama yapılmamıştır. Bununla birlikte aşağıda bildiri başvurusu yapılabilecek bazı alanlar belirtilmiştir.

 • Hizmet sağlayanların psikolojik sağlığı
 • İkincil Travma
 • Tükenmişlik 
 • Mülteci ve sığınmacılarda psikolojik problemler
 • Epidemiyolojik çalışmalar
 • Travma ve kriz çalışmaları
 • Çocuk, ergen, yaşlı, medikal hasta gibi risk gruplarına özgü çalışmalar
 • Sosyal Hizmet perspektifinden sığınmacılarla çalışmak
 • Alan uygulamalarında iyi örnekler
 • Kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar
 • Uygulama, araştırma, yayın etiği
 • Psikolojik sağlık politikaları
 • Ölçme ve değerlendirme

Sempozyumda farklı türlerde bildirilerin sunulması mümkündür. Değerlendirmeye alınacak bildiri türleri şunlardır:

 • Niteliksel ve/veya niceliksel yöntemli görgül çalışmalar 
 • Vaka sunumları
 • Eleştirel literatür derlemeleri
 • Alanda iyi uygulama örnekleri
 • Epidemiyolojik analizler

Özetler Sempozyum Özet Kitabında yayınlanacaktır. Özetlerin yazımında izlenecek kurallar Bildiri Özeti Gönderim Kuralları sayfasında belirtilmiştir. Sözlü ve Poster bildiri özetleri Bildiri Özeti Gönderim Formu doldurularak gönderilmelidir. Belirtilen kurallara uymayan ve e-posta yoluyla yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını belirtmek isteriz.  Özet gönderimi için son tarih 3 Nisan 2020 olarak belirlenmiştir.

Reklam