Kurullar

Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Uzm. Psk. Didem Sevük
Uzm. Psk. Damla Taşkın
Öğr. Gör. Mete Yaman
Araş. Gör. Fatih Bayrak
Araş. Gör. Beliz Toroslu

Bilim Kurulu
(Soyadına göre alfabetik sırada)
Dr. Serap Altekin
Dr. Öğr. Üyesi Bilgesu Atılgan 
Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün
Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban
Dr. Öğr. Üyesi İlker Dalgar
Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman
Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer
Prof. Dr. Gülsen Erden
Uzm. Psk. Ebru Ergin
Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven
Dr. Bülent İlik
Doç. Dr. Müjgan İnözü
Öğr. Gör. Özlem Kahraman Erkuş
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri
Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Dr. Öğr. Üyesi Seda Attepe Özden
Dr. Nedret Öztan
Doç. Dr. Sait Uluç

 

Reklam